Browsing by Author Wang, W. H.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)Citation
2017Construction of Z-scheme Cu2O/Cu/AgBr/Ag photocatalyst with enhanced photocatalytic activity and stability under visible lightCheng, Yahui; Zheng, Rongkun; et al, Various; Feng, D. Q.; He, Jie; Shao, Dawei; Wang, W. H.; Wang, Weichao; Xu, Jianping; Zhang, Xinghua; Zheng, L. C.; Zheng, L. J.; Physics; PhysicsConstruction of Z-scheme Cu2O/Cu/AgBr/Ag photocatalyst with enhanced photocatalytic activity and stability under visible light, Applied Catalysis B: Environmental, vol.203, N/A, 2017,pp 917-926
2015Electronic Structure and Ferromagnetism Modulation in Cu/Cu2O Interface: Impact of Interfacial Cu Vacancy and Its DiffusionZheng, Rongkun; Cheng, Yahui; Dong, Hong; Li, Hao-Bo; Liu, Hui; Lu, Feng; Wang, W. H.; Wang, Weichao; Xie, XinJian; Zhang, Zhaofu; PhysicsElectronic Structure and Ferromagnetism Modulation in Cu/Cu2O Interface: Impact of Interfacial Cu Vacancy and Its Diffusion, Scientific Reports, vol.5, 15191, 2015,pp 1-10
2008Influence of oxygen partial pressure on the ferromagnetic properties of polycrystalline Cr-doped ZnO filmsRinger, Simon; Zheng, Rongkun; Cheng, Y. H.; Li, Luyan; Li, Z. Q.; Liu, Hui; Luo, X. G.; Wang, W. H.; Zhang, Xiao; Electron Microscope; Electron MicroscopeInfluence of oxygen partial pressure on the ferromagnetic properties of polycrystalline Cr-doped ZnO films, Europhysics Letters: a letters journal exploring the frontiers of physics, vol.84,(doi: 10.1209/0295-5075/84/27005),2008,pp 27005-1-27005-5
2013Large coercivity and exchange bias in [Fe1−δ (FeO) δ]x(TiO2)1-x granular filmsZheng, Rongkun; Cheng, Y. H.; Li, Luyan; Liu, Hui; Luo, X. G.; Wang, W. H.; Wang, Weichao; Zhang, X H; PhysicsLarge coercivity and exchange bias in [Fe1−δ (FeO) δ]x(TiO2)1-x granular films, Applied Physics Letters, vol.102, 19, 2013,pp 1-4
2013Magnetic properties of fluffy Fe@α-Fe2O3 core-shell nanowiresDu, Sichao; Zheng, Rongkun; Cao, Xiaobing; Cheng, Y. H.; Li, Luyan; Liu, Hui; Wang, W. H.; Zhang, Xinghua; Australian Centre for Microscopy and Microanalysis (ACMM); PhysicsMagnetic properties of fluffy Fe@α-Fe2O3 core-shell nanowires, Nanoscale Research Letters, vol.8, 1, 2013,pp 1-6
2013Room-temperature ferromagnetism in nanocrystalline Cu/Cu2O core-shell structures prepared by magnetron sputteringZheng, Rongkun; Cheng, Y. H.; Li, H B; Li, Luyan; Liu, Hui; Wang, W. H.; Wang, Weichao; Wen, Ge Hui; Xie, Xinjian; PhysicsRoom-temperature ferromagnetism in nanocrystalline Cu/Cu2O core-shell structures prepared by magnetron sputtering, APL Materials, vol.1, 4, 2013,pp 1-7
2011Structural, electrical, and magnetic properties of polycrystalline Fe3–xPtxO4 (0 ≤ x ≤ 0.10) filmsZheng, Rongkun; Cheng, Y. H.; Li, L.Y.; Liu, Hui; Luo, X. G.; Wang, W. H.; Australian Centre for Microscopy and Microanalysis (ACMM)Structural, electrical, and magnetic properties of polycrystalline Fe3–xPtxO4 (0 ≤ x ≤ 0.10) films, Journal of Applied Physics, vol.109, 7, 2011,pp 073905-1-073905-7
2016Surface plasmon resonance enhanced visible-light-driven photocatalytic activity in Cu nanoparticles covered Cu2O microspheres for degrading organic pollutantsZheng, Rongkun; Cheng, Yahui; Du, Xiwen; He, Jie; Li, L; Lin, Yuanjing; Liu, Hui; Lu, Feng; Shao, Dawei; Wang, Tianzhao; Wang, W. H.; Wang, Weichao; Xu, Jianping; Yu, Guojun; PhysicsSurface plasmon resonance enhanced visible-light-driven photocatalytic activity in Cu nanoparticles covered Cu2O microspheres for degrading organic pollutants, Applied Surface Science, vol.366, N/A, 2016,pp 120-128
2011Tunable electrical and magnetic properties of half-metallic ZnxFe3-xO4 from first principlesCheng, Y.H.; Cui, Xiang Yuan; Zheng, Rongkun; Li, L.Y.; Liu, Hui; Ren, S.W.; Wang, W. H.; Engineering Faculty Admin; Aerospace Mech & M'tronic Eng; PhysicsTunable electrical and magnetic properties of half-metallic ZnxFe3-xO4 from first principles, Physical Chemistry Chemical Physics, vol.13, 48, 2011,pp 21243-21247
2014Ultrahigh-strength submicron-sized metallic glass wiresAn, Xianghai; Cairney, Julie; Lee, C C; Liao, Xiaozhou; Ringer, Simon; Wang, Yanbo; Xie, Kelvin Yu Xuan; Pan, M X; Wang, W. H.; Yi, J; Aerospace Mech & M'tronic Eng; Aerospace Mech & M'tronic Eng; Aerospace Mech & M'tronic Eng; Aerospace Mech & M'tronic Eng; Aerospace Mech & M'tronic Eng; Aerospace Mech & M'tronic Eng; Aerospace Mech & M'tronic EngUltrahigh-strength submicron-sized metallic glass wires, Scripta Materialia, vol.84-85, August 2014, 2014,pp 27-30